S námi nejste na zajištění
bezpečnosti a veřejného
pořádku v obci sami

Bezpečnostní služby

Odvezeme seniory
k lékaři, na úřad,
na nákupy...

Senior taxi