Senior taxi

PŘEPRAVA SENIORŮ K LÉKAŘI NA NÁKUPY APOD.

Služba je koncipována jako svého druhu sociální služba určená pro seniory ve věku 65+ s trvalým bydlištěm v dané obci či daném městě. Službu vykonávají odborníci proškolení v oblasti práce se stárnoucí populací.

Zde je nutno uvést, že velmi často tuto službu využívají senioři, kteří v důsledku svého zdravotního postižení či aktuálních zdravotních potíží nejsou schopni využít hromadnou dopravu či potřebují doprovod do čekárny lékaře, asistenci při nastupování do vozidla apod

Koncept služby:

  • službu vykonáváme v režimu „Příležitostná osobní silniční doprava“ ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě na základě smluvního vztahu mezi společností ADDUCO RBS s. r. o. a městem (obcí).
  • rozsah služeb – dle požadavků obce např. doprava k lékaři (do určených destinací), pro léky, ke kadeřníkovi, na úřad, na masáže, rehabilitace, nákupy apod.
  • provozní doba – obvykle pracovní dny od 07:00 do 15:00 h.
  • telefonické objednávky na přepravu přijímá dispečer minimálně 24 h. před plánovaným odjezdem a eviduje je do moderního objednávkového systému, který pak poskytuje i potřebné výkazy (systém vyhovuje požadavkům GDPR)
  • dispečer na základě on-line přehledu o pohybu vozidel a stavu jednotlivých zakázek operativně reaguje na situaci a zajišťuje tak efektivnost poskytované služby
  • služba je v současné době poskytována vozidly VW Caddy
  • část ceny za přepravu hradí klient (dle dispozic města), zbytek hradí obec na základě měsíční fakturace
  • cena je stanovena jako smluvní, obvykle se skládá z paušální platby a platby za skutečně ujeté km a zahrnuje vozidlo s řidičem včetně PHM, objednávkový systém obsluhovaný dispečerem, software a hardware objednávkového systému

Využití služby SENIOR TAXI v období leden 2019 – duben 2019 v Lysé nad Labem (data v %)

Pokud vás naše nabídka zaujala kontaktujte nás prosím.