Charakteristika Regionální bezpečnostní služby

Regionální bezpečnostní služba je vytvořena jako pomoc pro obce a partner obcí v otázkách bezpečnosti a funguje již od počátku roku 2013. Tato služba (řešení, nabídka) se snaží reagovat na situaci mnoha, zejména menších obcí, které se rozhodly nezřizovat obecní policii a přesto chtějí dostát svým povinnostem a otázky bezpečnosti obce a jejich občanů řešit.

Mnoho našich spoluobčanů se již setkalo s nějakým kriminálním činem nebo porušením veřejného pořádku. Nejen ve městech, ale i v těch nejmenších obcích se můžete setkat s krádežemi, vandalismem, agresivním podomním prodejcem, tulákem sedícím v parku, tvořící se černou skládkou apod. Následkem takových negativních zkušeností je, že občané začínají postrádat pocit bezpečí, což výrazně zhoršuje kvalitu života.

Regionální bezpečnostní služba (dále jen „RBS“), v rámci nasmlouvané fyzické přítomnosti v obci chrání obecní i soukromý majetek, přičemž zároveň spolupůsobí při ochraně veřejného pořádku, dodržování dopravních předpisů či řešení jiných bezpečnostních problémů v obci. Služba je vykonávána formou hlídek ve stejnokroji s označeným vozidlem a považujeme za samozřejmost, že veškerá činnost RBS je plně v souladu s platným právním řádem ČR.

Způsob naší práce