Způsob naší práce

Používáme léty osvědčené i moderní metody a postupy. Naše služba má především nerepresivní a preventivní charakter. Vzorem je nám prvorepublikový obchůzkář s dokonalou osobní a místní znalostí obce a vstřícným jednáním s občany. Je-li to nezbytné, jsme však, díky vyškoleným pracovníků s dlouholetou bezpečnostní praxí, schopni protiprávní jednání zadokumentovat, předat k řešení příslušnému orgánu a zajistit tak potrestání viníka. Jsme také připraveni zadržet osobu přistiženou při páchání trestného činu nebo bezprostředně po něm.

Hlídka ve stejnokroji má k dispozici označený automobil typu SUV s výstražnou světelnou rampou. Vozidlo je vybaveno automatickým defibrilátorem, hasicím přístrojem, osvětlovacím zařízením či přístrojem pro noční vidění, jsme tedy schopni poskytnout první pomoc při selhání srdce, provést prvotní zásah při dopravní nehodě a požáru, také jsme účinným pomocníkem při pátrání po ztraceném dítěti či seniorovi.

Pracovníci jsou vybaveni účinnými prostředky pro zajištění osobní ochrany i pro zadržení pachatele trestné činnosti